Om

 

Knallebygdens Rasfjäderfäförening är en lokal förening i samarbete
med Svenska Rasfjäderfäförbundet.
 
Vårt upptagningsområde är i första hand gamla södra Älvsborgs län,
men vi har många medlemmar från hela Sverige och även från Danmark och Norge.
 
Föreningen bildades 1979 och målet är att bevara de rasfjäderfä som ligger under
Svenska Rasfjäderfäförbundet. Dvs. Dvärghöns, Stora höns, Gäss, Ankor, Kalkoner
Fasaner och Vaktlar.
 
Tillsammans med SRF jobbar vi bl a för bevarandet av våra inhemska raser:
Svensk Dvärghöna, Svensk Svarthöna, Skånegås, Ölandsgås, Blå och Gul Anka.
 
Vi utgår från den Skandinaviska Standarden i vårat arbete och vi håller årligen
en bedömningsutställning där medlemmarna kan få sitt avelsarbete
bedömt av godkända domare.
 
Vi håller propagandauställningar där vi visar upp våra djur, har medlemsträffar och
ordnar också köp-byt-och säljdagar i vårt område.