Uppmaning!

 

 Smittskyddsombuden meddelar:

Alla ni som är osäkra om och har frågor angående

fågelinfluensan, hör av till smittskyddsombuden.

 

Ingegerd Grönberg  srf1info@yahoo.se

Christer Sandh  Tel: 0320-421 14

 

Aktuell information ligger hela tiden ute på dessa adresser:

SRF:s Hemsida  www.rasfjaderfaforbundet.se

Jordbruksverket   www.sjv.se

Statens Veterinär Anstalt    http://www.sva.se/

 

Lite info från SVA

Informationstjänst om fågelinfluensan även på Internet

Fågelinfluensan ger upphov till många frågor. Genom ett samarbete mellan ansvariga myndigheter ska det nu bli lättare för dig att få svar.

Sedan tidigare kan man ställa frågor och få svar om fågelinfluensan genom att ringa 020-20 20 00. I dag publiceras www.fagelinfluensa.info , en kompletterande informationstjänst på Internet.

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna, läsa fördjupningstexter samt få hjälp att komma i kontakt med de myndigheter som ansvarar för de olika frågorna.

De myndigheter som står bakom tjänsten är Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och Krisberedskapsmyndigheten samt 21 länsstyrelser.