1979

Nyheter

Newcastle sjuka

2017-08-17

Newcastle sjuka hittat på fjäderfäbesättning i Kalmar.

Läs mer på :www.sva.se

Swish

2016-08-14

Det går numera också bra att betala via Swish på våra arrangemang samt medlemsavgiften.

123 231 51 74

Köp & Säljsidan

2014-10-12

Efter styrelsebeslut får endast djur som är upptagna i den Skandinaviska Standarden annonseras på Köp & Säljsidan.

Vi finns i Markbladet & i Borås Tidning.

2013-06-23

Se våra händelser i Markbladet & BT varje vecka på Föreningssidan längst bak i tidningen eller klicka på länken nedanför.

Markbladet

Borås Tidning

Välkomna till Knallebygdens Rasfjäderfä Förening.

 

Kallelse till Årsmöte

Den 24februari kl.14.00 på Örbygården i Örby.

Anmälan för deltagande till Irina i styrelsen på sms senast den 19februari.

Kläckhjälp

Nytt för i år är att vi erbjuder hjälp med kläckning av hönsägg (i Hajom). Tre datum lägger vi in ägg, första inlägget 24/2, andra 17/3 och sista 9/4. Max 30 ägg per person, vi tar ut en avgift om 5:-/ägg vid inlämning. Endast hela och rena ägg tas emot. Endast medlemmars ägg tas emot. Medlemskap kan lösas på plats. Kontaktperson är Lennart, 0705139094. Mail olkhede@gmail.com . Kom ihåg att allt kan hända strömavbrott, brand. maskinhaveri med mera så klubben kan inte ta ansvar för sådana händelser.